Thông tin văn bản
Văn bản số 7987/VP-TH ngày 20/11/2021 Sao gửi Công văn số 8445/VPCP-TKBT ngày 18/11/2021 của Văn phòng Chính phủ
Số ký hiệu: 7987/VP-TH Ngày ban hành: 20/11/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Công văn số 8445/VPCP-TKBT ngày 18/11/2021 của Văn phòng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20211124085343.zip