Thông tin văn bản
Văn bản số 188/VP-VHXH ngày 10/01/2020 sao gửi Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ
Số ký hiệu: 188/VP-VHXH Ngày ban hành: 10/01/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200115093035.zip