Thông tin văn bản
Văn bản số 8855/VP-KT ngày 02/10/2023 sao gửi Quyết định số 4009/QĐ-BNN-TL ngày 28/9/2023 của Bộ NN và PTNT
Số ký hiệu: 8855/VP-KT Ngày ban hành: 02/10/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 4009/QĐ-BNN-TL ngày 28/9/2023 của Bộ NN và PTNT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20231018105356.zip