Thông tin văn bản
Công văn số 890/UBND ngày 06/05/2019 báo cáo đăng ký danh sách tham gia hai khóa bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 3 năm 2019.
Số ký hiệu: 890/UBND Ngày ban hành: 06/05/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: báo cáo đăng ký danh sách tham gia hai khóa bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 3 năm 2019.
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 890.ub.PDF