Thông tin văn bản
Công văn số 1495/UBND-KTTC ngày 15/07/2019 Báo cáo kết quả rà soát tổng đàn lợn và hỗ trợ thuốc sát trùng cho công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 1495/UBND-KTTC Ngày ban hành: 15/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Báo cáo kết quả rà soát tổng đàn lợn và hỗ trợ thuốc sát trùng cho công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1495.ub..signed.pdf