Thông tin văn bản
Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010

Về một số chủ trương, giải pháp điều hành phát triển
kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2010

Số ký hiệu: 01/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/01/2010
Cơ quan ban hành: UBND H. DMC Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về một số chủ trương, giải pháp điều hành phát triển
kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2010

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 01 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: QD_01_2010_DMC.doc