Thông tin văn bản
Văn bản số  2463/UBND-KTN  ngày 10/10/2018 Tham mưu Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm
Số ký hiệu:  2463/UBND-KTN  Ngày ban hành: 10/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Tham mưu Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 2463.ub.PDF