Thông tin văn bản
Quyết định số 2436/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 Quyết định Phê duyệt Điều lệ Hội sinh vật cảnh huyện Tân Châu, nhiệm kỳ 2019-2024
Số ký hiệu: 2436/QĐ-UBND Ngày ban hành: 12/11/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định Phê duyệt Điều lệ Hội sinh vật cảnh huyện Tân Châu, nhiệm kỳ 2019-2024
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2436.qd.signed.pdf