Thông tin văn bản
Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND ngày 03/11/2015

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 54/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 03/11/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2015 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 542015QDUBND2015.doc