Thông tin văn bản
Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 25/08/2020 QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh
Số ký hiệu: 33/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 25/08/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 08 năm 2020 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 33 qppl.signed.pdf