Thông tin văn bản
Văn bản số 3974/VP-NC ngày 13/09/2016

Về việc : sao gửi Chỉ thị số 27/CT-TTg

Số ký hiệu: 3974/VP-NC Ngày ban hành: 13/09/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : sao gửi Chỉ thị số 27/CT-TTg

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3974VPNC2016.rar