Thông tin văn bản
Quyết định số 6/2013/QĐ-UBND ngày 07/03/2013

Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 6/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 07/03/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 02 năm 2013 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 62013QDUBND2013.doc