Thông tin văn bản
Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh 5 năm 2021-2025
Số ký hiệu: 10/2020/NQ-HĐND Ngày ban hành: 10/12/2020
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh 5 năm 2021-2025
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2020 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 10-2020-NQ-HDND KH19- PHAT TRIEN KTXH 5 NAM 2021-2025-M.pdf