Thông tin văn bản
Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND ngày 17/12/2010

Về việc thông qua sử dụng các nguồn chi ngân sách Nhà nước năm 2010.

Số ký hiệu: 09/2010/NQ-HĐND Ngày ban hành: 17/12/2010
Cơ quan ban hành: HĐND H. DMC Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về việc thông qua sử dụng các nguồn chi ngân sách Nhà nước năm 2010.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 19 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: NQ_2010_DMC.rar