Thông tin văn bản
Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 02/06/2015

Tổ chức thực hiện Nghị định số 36/2008/NĐ-CP và Nghị định số 79/2011/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý tài bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ

Số ký hiệu: 05/CT-UBND Ngày ban hành: 02/06/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Chỉ thị
Trích yếu:

Tổ chức thực hiện Nghị định số 36/2008/NĐ-CP và Nghị định số 79/2011/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý tài bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2015 Người ký:
Đính kèm: 05CTUBND2015.doc