Thông tin văn bản
Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

Về việc Ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 49/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 07/11/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc Ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 14 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 492013QDUBND2013.doc