Thông tin văn bản
Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 21/03/2019 Kế hoạch thực hiện dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh” năm 2019
Số ký hiệu: 685/QĐ-UBND Ngày ban hành: 21/03/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Kế hoạch thực hiện dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh” năm 2019
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: du thao KH thuc hien Du an NSCL NAM 2019.doc