Thông tin văn bản
Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 18/04/2018

Về việc :Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 10/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/04/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc :Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 04 năm 2018 Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: 102018QDUBND2018.rar