Thông tin văn bản
Báo cáo số 31/BC-UBND ngày 05/02/2021 Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của UBND tỉnh 2016-2021 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu: 31/BC-UBND Ngày ban hành: 05/02/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của UBND tỉnh 2016-2021 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 31 bc.signed.pdf