Thông tin văn bản
Văn bản số 3630/VP-NCPC ngày 26/05/2020 Sao gửi Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ
Số ký hiệu: 3630/VP-NCPC Ngày ban hành: 26/05/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200601104157.zip