Thông tin văn bản
Văn bản số 2547/VP-KGVX ngày 28/03/2023 sao gửi Quyết định 483/QĐ-BKHCN Phê duyệt chương trình KH&CN cấp quốc gia gia đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu và phát triển ứng dụng KH&CN vũ trụ" mã số KC.13/21-30.
Số ký hiệu: 2547/VP-KGVX Ngày ban hành: 28/03/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định 483/QĐ-BKHCN Phê duyệt chương trình KH&CN cấp quốc gia gia đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu và phát triển ứng dụng KH&CN vũ trụ" mã số KC.13/21-30.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230330140043.zip