Thông tin văn bản
Văn bản số 2772/VP-KTN ngày 07/07/2016

Về việc :triển khai thực hiện Thông báo số 163/TB-VPCP ngày 30/3/2016 của Văn phòng Chính phủ

Số ký hiệu: 2772/VP-KTN Ngày ban hành: 07/07/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc :triển khai thực hiện Thông báo số 163/TB-VPCP ngày 30/3/2016 của Văn phòng Chính phủ

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2772VPKTN2016.rar