Thông tin văn bản
Văn bản số 4970/VP-KTTC ngày 12/09/2018 Về việc : sao gửi Thông tư số 76/2018/TT-BTC
Số ký hiệu: 4970/VP-KTTC Ngày ban hành: 12/09/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Về việc : sao gửi Thông tư số 76/2018/TT-BTC
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4970.rar