Thông tin văn bản
Văn bản số 3894/VP-KTTC ngày 04/06/2020 sao gửi Thông tư số 50/2020/TT-BTC ngày 01/6/2020 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 3894/VP-KTTC Ngày ban hành: 04/06/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 50/2020/TT-BTC ngày 01/6/2020 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200608135647.zip