Thông tin văn bản
Văn bản số 9066/VP-KT ngày 23/11/2022 sao gửi Thông tư số 65/2022/TT-BTC ngày 02/11/2022 của Bộ Tài chính.
Số ký hiệu: 9066/VP-KT Ngày ban hành: 23/11/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 65/2022/TT-BTC ngày 02/11/2022 của Bộ Tài chính.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20221124134743.zip