Thông tin văn bản
Báo cáo số 607/TB-TTKQH ngày 08/05/2017

Về việc: KL của Uỷ ban TV QH về chất vấn và trả lời tại Phiên họp thứ 9

Số ký hiệu: 607/TB-TTKQH Ngày ban hành: 08/05/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu:

Về việc: KL của Uỷ ban TV QH về chất vấn và trả lời tại Phiên họp thứ 9

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 607TBTTKQH2017.PDF