Thông tin văn bản
Văn bản số 6122/VP-NC ngày 06/11/2018 (CKS) sao gửi Thông tư số 13/2018/TT-BNV.
Số ký hiệu: 6122/VP-NC Ngày ban hành: 06/11/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) sao gửi Thông tư số 13/2018/TT-BNV.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 6122.rar