Thông tin văn bản
Báo cáo số 259/BC-UBND ngày 03/09/2018 "Sơ kết 05 năm thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới"
Số ký hiệu: 259/BC-UBND Ngày ban hành: 03/09/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: "Sơ kết 05 năm thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới"
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 259.bc.pdf