Thông tin văn bản
Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 18/01/2021 Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu: 144/KH-UBND Ngày ban hành: 18/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 - 2025
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 144 ub.signed.pdf