Thông tin văn bản
Báo cáo số 1210/KH-BTP ngày 12/04/2017

Về việc: triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của CT nước

Số ký hiệu: 1210/KH-BTP Ngày ban hành: 12/04/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu:

Về việc: triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của CT nước

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1210KHBTP2017.PDF