Thông tin văn bản
Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

Về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C theo quy định của Luật Đầu tư công

Số ký hiệu: 24/2014/NQ-HĐND Ngày ban hành: 11/12/2014
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C theo quy định của Luật Đầu tư công

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 13 năm 2014 Người ký:
Đính kèm: 242014NQHDND2014.doc