Thông tin văn bản
Kế hoạch số 1531/KH-UBND ngày 21/05/2021 Triển khai đề án 695: "Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi VPPL tiêu cự, lãnh phí trong doanh nghiệp nhà nước
Số ký hiệu: 1531/KH-UBND Ngày ban hành: 21/05/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai đề án 695: "Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi VPPL tiêu cự, lãnh phí trong doanh nghiệp nhà nước
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1531 ub. kh trien khai de an.signed.pdf