Thông tin văn bản
Văn bản số 3638/VP-NC ngày 04/06/2021 Sao gửi quyết định số 895/QĐ-BTP ngày 31/5/2021 của Bộ Tư pháp
Số ký hiệu: 3638/VP-NC Ngày ban hành: 04/06/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi quyết định số 895/QĐ-BTP ngày 31/5/2021 của Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210607081200.zip