Thông tin văn bản
Công văn số 05/03/2019 ngày 01/03/2019 Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019
Số ký hiệu: 05/03/2019 Ngày ban hành: 01/03/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 371.ub.PDF