Thông tin văn bản
Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 21/08/2013

Về việc Ban hành Quy định bổ mức thù lao người tham gia Đội Công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Số ký hiệu: 38/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 21/08/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc Ban hành Quy định bổ mức thù lao người tham gia Đội Công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 11 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 382013QDUBND2013.doc