Thông tin văn bản
Văn bản số 9284/VP-VHXH ngày 15/12/2020 Sao gửi Nghị định số 142/2020/NĐ-CP
Số ký hiệu: 9284/VP-VHXH Ngày ban hành: 15/12/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định số 142/2020/NĐ-CP
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201216082817.zip