Thông tin văn bản
Văn bản số 7431/VP-KTTC ngày 25/11/2019 sao gửi Nghị định số 92/2019/NĐ-CP ngày 20/11/2019
Số ký hiệu: 7431/VP-KTTC Ngày ban hành: 25/11/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 92/2019/NĐ-CP ngày 20/11/2019
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20191126100737.zip