Thông tin văn bản
Công văn số 1443/UBND-KTTC ngày 08/07/2019 Báo cáo tình hình thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty nhà nước
Số ký hiệu: 1443/UBND-KTTC Ngày ban hành: 08/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Báo cáo tình hình thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty nhà nước
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 1443.ub.signed.pdf