Thông tin văn bản
Văn bản số 2087/VP-KT ngày 04/04/2021 Sao gửi Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ
Số ký hiệu: 2087/VP-KT Ngày ban hành: 04/04/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210406092852.zip