Thông tin văn bản
Văn bản số 2157/UBND-KGVX ngày 05/09/2018 triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh.
Số ký hiệu: 2157/UBND-KGVX Ngày ban hành: 05/09/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2157.pdf