Thông tin văn bản
Văn bản số 1701/VP-KT ngày 17/03/2022 sao gửi Quyết định số 344/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 1701/VP-KT Ngày ban hành: 17/03/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 344/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220317161518.zip