Thông tin văn bản
Văn bản số 3009/KH-UBND ngày 24/10/2016

Về việc : Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen đề nghị cắm mốc giao đất và thành lập cổng kiểm soát bảo vệ.

Số ký hiệu: 3009/KH-UBND Ngày ban hành: 24/10/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen đề nghị cắm mốc giao đất và thành lập cổng kiểm soát bảo vệ.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3009KHUBND2016.pdf