Thông tin văn bản
Văn bản số 3980/VP-KTTC ngày 29/08/2017

Về việc: Sao gửi Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương

Số ký hiệu: 3980/VP-KTTC Ngày ban hành: 29/08/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc: Sao gửi Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3980VPKTTC2017.rar