Thông tin văn bản
Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 13/03/2018

Ban hành Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 04/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/03/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 01+03 năm 2018 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 042018QDUBND2018.qd.pdf