Thông tin văn bản
Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 Nghị quyết KH 10: về xác định vành đai biên giới trong khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 25/2018/NQ-HĐND Ngày ban hành: 12/12/2018
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết KH 10: về xác định vành đai biên giới trong khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2018 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 25_2018_NQ_HDND_Vanh dai bien gioi.pdf