Thông tin văn bản
Văn bản số 7627/VP-KT ngày 24/08/2023 Sao gửi Công văn số 6719/BKHĐT-QLĐT
Số ký hiệu: 7627/VP-KT Ngày ban hành: 24/08/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Công văn số 6719/BKHĐT-QLĐT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230829155428.zip