Thông tin văn bản
Văn bản số 7008/VP-NCPC ngày 23/09/2020 sao gửi Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020
Số ký hiệu: 7008/VP-NCPC Ngày ban hành: 23/09/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200928080312.zip