Thông tin văn bản
Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 04/07/2019 V/v Cho Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA Tây Ninh thuê 500.000,0 m2 đất tại xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp.
Số ký hiệu: 1442/QĐ-UBND Ngày ban hành: 04/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: V/v Cho Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA Tây Ninh thuê 500.000,0 m2 đất tại xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp.
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1442.qd.signed.pdf