Thông tin văn bản
Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 16/09/2019 QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Tổ chỉ đạo Tổ chức thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 1997/QĐ-UBND Ngày ban hành: 16/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Tổ chỉ đạo Tổ chức thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1997.qd.signed.pdf