Thông tin văn bản
Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 Nghị Quyết KH thứ 14: Nghị Quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh năm 2020
Số ký hiệu: 51/NQ-HĐND Ngày ban hành: 06/12/2019
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị Quyết KH thứ 14: Nghị Quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh năm 2020
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2019 Người ký: Phan Thị Điệp
Đính kèm: 51-NQ-HDND-KY HOP THUONG LE 2020-KH14.pdf